× بستن تبلیغات
نوامبر
14
2017

دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش اختلالات افسردگی و عاطفی پس‌ از‌ زایمان

دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش اختلالات افسردگی و عاطفی پس‌ از‌ زایمان

دانلود-مبانی-نظری-و-پیشینه-پژوهش-اختلالات-افسردگی-و-عاطفی-پس‌-از‌-زایمان

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق دانلود مبانی نظری و پیشینه نظری اختلالات افسردگی و عاطفی پس‌ از‌ زایمان در 26 صفحه در قالب word , قابل ویرایش ، آماده چاپ و پرینت جهت استفاده.

توضیحات کوتاه از متن:

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

انواع اختلالات روانپزشکی و عاطفی پس‌ از‌ زایمان

سارتر و بـارجیوس   (1999)عـوارض روانـپزشکی و هیجانی پس از زایمان را به سه دسته زیر‌ تقسیم‌ بندی کرده‌اند:

غم پس از زایمان: کمترین شدت افسردگی را دارد، شروع‌ آن در هـفته نـخست پس از زایمان است. اکثر‌ اوقات‌ در‌ روز سوم یا چهارم پس از زایمان‌ دیده‌ می‌شود. یک اختلال خلقی ناپایدار است کـه 24 تـا 72 ساعت پس از تولد‌ نوزاد‌ رخ می‌دهد و با علایم‌ خلق‌ غمگین، غم‌ ناپایدار،‌ عدم‌ توانایی هـیجانی، مـلامت و سـرزنش، اختلال‌ خواب‌ و اختلال خلقی ناپایدار مشخص می‌شود(پیت   1973، یالوم  و همکاران، 1968). غم پس از زایمان خود محدود‌ شـونده 7 اسـت و معمولا‌ 10 روز پس از زایمان‌ کاهش‌ معنی‌دار در آن دیده می‌شود. دامنه تخمین شیوع آن بین 33 درصد(هاندلی  و همکاران‌، 1980) تا 70 درصد(هریس ، 1980) اسـت‌ و ایـن مـوضوع تا‌ اندازه‌ای‌ به ملاک تشخیصی بستگی‌ دارد.

روان‌پریشی پس از زایمان: یک اختلال ناتوان کننده و نادر است که مـعمولا بـه‌ بستری‌ کردن نیاز دارد. در هر 1000 زایمان‌ یک‌ یا دو‌ نفر‌ مادر‌ به آن مبتلا مـی‌شوند(هرزوک‌ و دیتری ،  1976؛ کندل  و همکاران، 1987). در زایمان نخست در حدود 50%‌ و در زایمان دوم در حدود 40%‌ مادران‌ ممکن‌ است‌ به‌ این اختلال مـبتلا‌ شـوند. این‌ نـشانگان با نشانه‌هایی از قبیل ناتوانی زیاد، گیجی و منگی، هذیانها  و نشانه‌های توهم پایدار‌، تـحریک‌پذیری و بـی‌ثباتی هیجانی و نگرانیهای وسواس‌گونه‌ در‌ مورد‌ نوزاد،‌ افکار‌ خاص‌ و میل به آزردن کودک یا خود همراه است(براکینگتون  و همکاران، 1981؛ هـرزوک و دیـتری، 1976). این علایم معمولا از روز سوم زایمان شروع می‌شوند. علایم دیگر عبارتند از سوءظن،‌ بی ربـطی کـلام، بی‌علاقگی به طفل، بی میلی نسبت بـه مـراقبت از آن و مـمکن است بیمار زایمان یا ازدواج را انکار کند و ادعـای بـاکره بودن نماید.

افسردگی پس از‌ زایمان: افسردگی پس از زایمان یک اختلال شایع و ناتوان کننده روانی اجتماعی است (کوروین، کوهن، جارت و ساتسفورد ،2010) که ممکن است حداکثر طی چهار هفته اول پس از زایمان آغاز گردد. اگر چه بعضی مطالعات شروع آن را تا 12 ماه پس اط زایمان گزارش کرده اند (مراکی و خیر آبادی، 2012). شیوع افسردگی پس اط زایمان از 13 الی 20 درصد (سمیر، ولز-نیسروم و نیسین ، 2013) و در شرایط خاص تا 41 درصد گزارش شده است که این تفاوت به نحوه نمونه گیری، زمان بررسی، معیارهای متفاوت تشخیصی (افسردگی ماژور با مینور)، ابراز خود گزارش دهی و روش مطالعه مرتبط است. بطوری که در یک مطالعه متاآنالیز اخیر که بر روی 41 مقاله در ایران انجام شدف شیوع کلی افسردگی پس اط زایمان 3/25 درصد گزارش شد (ویسانی، دلپیشه، سایمیری و رضاییان، 2013). جدول شماره 1 شیوع افسردگی پس از زایمان در برخی از مطالعات انجام شده در جامعه ما را نشان می دهد (خیرآبادی و همکاران، 2012؛ باقری زاده و همکاران، 1388؛ منتظری و همکاران، 2013؛ خوشه ای مهر و همکاران، 1391؛ نیک پور و همکاران، 2013).

حمایت اجتماعی و افسردگی پس از زایمان
حمایت اجتماعی چاسخ های ملموس و عینی است که فرد از دیگران دریافت می کند. این پاسخ ها می تواند شناخت فعالیت های ارزشمند توسط خود فرد و تایید دیدگاه های فرد به وسیله دیگران باشد (کوهن و ویلز ، 1985). از آن جایی که افزایش حمایت اجتماعی با میزان تعامل و وابستگی مادر و نوزاد، حس شایستگی والدین و عملکرد روانی اجتماعی مادر رابطه مستقیم دارد، مداخلات روانی اجتماعی برای مادران، قبل و بالافاصله بعد از زایمان ضروری است (نگاهی، چان و آیپی ، 2010). در این رابطه حمایت اجتماعی ادراک شده توسط مادر، دسترسی مادر به حمایت های اجتماعی و تمایل مادر به بهره مندی از آن از مهمترین شاخص های کاهش خطر افسردگی پس از زایمان می باشد (سیت و همکاران، 2011).
در راستای فراهم نمودن حایت اجتماعی، حامی بودن برای مادر و تقویت نقش مادرانه مد نظر است. فعال کردن نقش مدیریتی و حمایت کردن از مادر او را در برنامه ریزی جهت ویزیت دوره ای در کلنیک یا دسترسی به خدمات اجتماعی و با دیگر خدمات مورد نیاز کمک می نماید (شنگ، لی، پری ، 2010). براساس نتایج مطالعه ای در جامعه ما، بین ابتلا به افسردگی پس از زایمان و میزان حمایت اجتماعی از زنان همبستگی منفی وجود داشت. به علاوه، رابطه معنی داری بین افسردگی پس از زایمانف سازگاری زناشویی و حمایت همسر دیده شد. در این مطالعه گزارش شد حدود 52 درصد موارد افسردگی پس از زایمان را سازگاری زناشویی و حمایت اجتماعی تبیین می کند که نشان دهنده بیشتر بودن سهم متغیرهای میزان حمایت اجتماعی و سازگاری زناشوسس در مقایسه با دیگر متغیرهای ابتلا به افسردگی پس از زایمان است (محمدی و همکاران، 2011). در مطالعه ای دیگر با هدف تعیین شیوع و عوامل خطر افسردگی پس از زایمان در زنان انجام شد نتایج نشان دهنده همراهی شدید انتظارات براورده نشده اجتماعی مادران با تظاهر علائم افسردگی بود و از محرومیت و انزوای اجتماعی مادران نیز به عنوان عوامل مهم افسردگی زنان برده شد (بوث  و همکاران، 2011). تعامل مادر در یک شبکه اجتماعی ممکن است به طور مستقیم یک وضعیت متعادل روانی را به همراه داشته باشد. برخورداری از حمایت اجتماعی به عنوان یک شاخص پیش بینی کننده برای ارتقاء سطح سلامت و کاهش افسردگی مادر و به علاوه، کاهش مشکلات رفتاری در کودک نقش تعیین کننده دارد (اسمیت  و همکاران، 2012). توجه به حمایت های اجتماعی از مادر که اغلب مورد اهمال قرار می گیرد، روشی کمک کننده برای توسعه رفتارهای بهداشتی است و چنانچه حمایت از مادر در مراحل اولیه پس از زایمان باشد نگرش اجتماعی مادر را ارتقاء داده و سلامت مادر ار در مدت زمان طولانی تر در دوره پس از زایمان تضمین می نماید (چن  و همکاران، 2013).

فهرست مطالب:
2-3-1.    انواع اختلالات روانپزشکی و عاطفی پس‌ از‌ زایمان
جدول 2-1. مطالعات اخیر در مورد شیوع افسردگی پس از زایمان
جدول 2-2. افتراق بین افسردگی پس از زایمان و پرفتگی خلق (مظاهری و نخاعی، 2007)
جدول 2-3. فاکتورهای مهم در بررسی بالینی افسردگی پس از زایمان (گیبسون  و همکاران، 2009؛ فیلد، 2008)
2-3-2.    عوامل خطر
2-3-3.    الگوهای نظری افسردگی پس از زایمان
2-3-3-1.    الگوی روانی-اجتماعی
2-3-3-2.    الگوی هورمونی
2-3-4.    روش های پیشگیری
2-3-4-1.    سطح اول: غربالگری
2-3-4-2.    سطح دوم: پیشگیری
2-3-4-3.    سطح سوم: بازتوانی
2-3-5.    مداخلات دارویی
2-3-6.    مداخلات غیر دارویی
2-3-7.    روان درمانی
2-3-8.    درمان شناختی –رفتاری
2-3-9.    حمایت اجتماعی و افسردگی پس از زایمان
منابع فارسی
منابع لاتین

چيزی
که اين فایل را با بقیه فایل ها متمايز کرده است قابل ویرایش بودن و آماده
پرينت بودن آن می باشد تا خريدار از خريد خود کاملا راضی باشد.

توضیحات:
پرداخت توسط همه کارتهای عضو شتاب در درگاه بانک پاسارگاد امکان پذیر است.
شما پس از خرید (مبانی نظری و پیشینه نظری اختلالات افسردگی و عاطفی پس‌ از‌ زایمان) سریعآ لینک دانلود در اختیارتان قرار می گیرد و می توانید
آن را دانلود کنید.


نکته: شما می توانید هرگونه سوال را با مسئول پژوهش نگین فایل در میان بگذارید.


دانلود فایل

 • چارچوب نظری و پژوهش تجربی یادگیری خودتنظیمی(فصل 2)
 • ادبیات نظری و فصل دوم هوش معنوی(فصل 2 پایان نامه)
 • ادبیات نظری و فصل دوم خانواده(فصل 2 پایان نامه)
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق توانبخشی و کم توانی هوشی(فصل دوم پایان نامه)
 • چارچوب نظری و پژوهش تجربی کم توان هوشی(فصل 2)
 • ادبیات نظری و فصل دوم عملکرد تحصیلی(فصل 2 پایان نامه)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش اخلاق کاری و حرفه ای(فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق سازگاری خانواده(فصل دوم پایان نامه)
 • ادبیات نظری و فصل دوم تسهیم دانش(فصل 2 پایان نامه)
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق شخصیت و رفتار رانندگی(فصل دوم پایان نامه)
 • فصل دوم پایان نامه ارشد و پیشینه تحقیقاتی نظریه های کیفیت زندگی
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق مشارکت در تصمیم گیری(فصل دوم پایان نامه)
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق ابعاد همدلیeinfuhlung (فصل دوم پایان نامه)
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق نظریه های شخصیت و ابعاد تیپ های شخصیتی(فصل 2 پایان نامه)
 • مبانی نظری پایان نامه ارشد و پیشینه تحقیقاتی هوش عاطفی(فصل 2)
 • مبانی نظری کیفیت زندگی(فصل 2)
 • مبانی نظری پایان نامه ارشد و پیشینه تحقیقاتی عملکرد تحصیلی و پیشرفت تحصیلی(فصل 2)
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق رویکردهای انگیزشی (فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش باورهای انگیزشی (فصل2)
 • فصل دوم مبانی نظری هیجان Emovere (فصل دوم پایان نامه)
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق ابزارگری هیجانی(فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق آلکسی تایما (فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق خودکنترلی (فصل 2)
 • چارچوب نظری و پیشینه پژوهش یادگیری خودتنظیمی (خود نظم داده شده) (فصل دوم پایان نامه)
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق عقب ماندگی ذهنی
 • پیشینه تجربی روانشناسی روانشناختی(فصل 2)
 • چارچوب نظری و پژوهش تجربی ابعاد و دیدگاه های دلبستگی(فصل 2)
 • پیشینه تحقیق بیماری قلبی عروق کرونر
 • پیشینه تحقیق ابعاد ویژگی های شخصیتی
 • پیشینه پژوهش سبک های مدیریت
 • پیشینه تحقیق ادراک بینایی و شنوایی
 • پیشینه تحقیق انگیزه کاری کارکنان
 • پیشینه پژوهش سبک های هویتی
 • پیشینه پژوهش سبک زندگی مادران باردار
 • پیشینه پژوهش ابعاد و مولفه های هوش معنوی
 • پیشینه پژوهش رضایت شغلی و سلامت
 • پیشینه پژوهش سبک های هویت فردی و پیشرفت تحصیلی
 • پیشینه پژوهش سلامت عمومی و تعارض کار با خانواده
 • پیشینه پژوهش حافظه و ابعاد حافظه انسان
 • پیشینه پژوهش سبک های عشق ورزی
 • پیشینه پژوهش انگیزه یادگیری بالینی
 • پیشینه پژوهش یادگیری خود تنظیمی
 • پیشینه پژوهش نظریه های انگیزه پیشرفت
 • پیشینه پژوهش خلاقیت
 • پیشینه پژوهش پیشرفت تحصیلی
 • پیشینه پژوهش اختلال ADHD یا بیش فعالی و نقص توجه
 • پیشینه پژوهش ابعاد سرشت و منش در شخصیت
 • پیشینه پژوهش خودپنداره تحصیلی
 • پیشینه پژوهش خانواده و شیوه های فرزندپروری
 • پیشینه پژوهش امیدواری و امید به زندگی
 • پیشینه پژوهش موسیقی درمانی
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق نوآوری سازمانی
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق روانشناسی حافظه
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق توانمندسازی روانشناختی کارکنان
 • مبانی نظری تحقیق فلسفه آموزش و پرورش
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق آموزش فلسفه برای کودکان
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق کیفیت زندگی کاری
 • چارچوب نظری و پیشینه تحقیق یادگیری و ارزشیابی
 • دانلود چارچوب نظری و پیشینه تحقیق درباره هوش هیجانی
 • چارچوب نظری و پیشینه تحقیق مهارت های یادگیرنده الکترونیکی
 • چارچوب نظری و پیشینه تحقیق مهارت یادگیری الکترونیکی
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق واقعیت درمانی گلاسر
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق کیفیت مراقبت پرستاری
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع شکاف دیجیتالی
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدل تعالی سازمانیefqm
 • آموزش تولید فیلتر هوا در منزل بدون سرمایه اولیه
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق تحول در روانشناسی
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق کم توانی ذهنی کودکان
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق مسئولیت پذیری
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق اگزیم بانک امریکا
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق سازگاری و ناسازگاری
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق خود متمایز سازی
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع مهارت های زندگی
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت ریسک
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق بازاریابی
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعارض والد فرزندی
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت ارتباط با مشتری(CRM)
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق فناوری اطلاعات و ارتباطات(ICT)
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق فناوری اطلاعات در سازمان
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق نیازسنجی آموزشی معلمان
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق فراخنای توجه
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق آموزش پیش دبستانی
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت فرهنگ سازمانی
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق شادکامی
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع تاب آوری
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره خود کارآمدی
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق بهره وری در سازمان
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق اهمال کاری تحصیلی در دانش آموزان
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق آموزش و پرورش در ایران
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع خودکارآمدی
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق آموزش ضمن خدمت
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق یادگیری سازمانی
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق امیدواری
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق تاثیر نور در یادگیری
 • مبانی نظری و پیشینه درباره مصورسازی داده ها و اطلاعات
 • <a rel="nofollow" href="http://doc.lono.ir/%d9%85%d8%a8%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%86%d8%b8%d8%b1%db%8c-%d9%88-%d9%be%db%8c%d8%b4%db%8c%d9%86%d9%87-%d8%aa%d8%ad%d9%82%db%8c%d9%82
  لینک منبع و پست :

  دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش اختلالات افسردگی و عاطفی پس‌ از‌ زایمان


  https://mefile.000webhostapp.com/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d9%85%d8%a8%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%86%d8%b8%d8%b1%db%8c-%d9%88-%d9%be%db%8c%d8%b4%db%8c%d9%86%d9%87-%d9%be%da%98%d9%88%d9%87%d8%b4-%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%84%d8%a7-4/

  دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش اختلالات افسردگی و عاطفی پس‌ از‌ …
  neginfile.ir/…/دانلود-مبانی-نظری-و-پیشینه-پژوهش-اختلالات-افسردگی-و-عاطفی-پس‌-از‌-زایمان/338
  افسردگی پس از زایمان یک اختلال شایع و ناتوان کننده روانی اجتماعی است (کوروین،
  کوهن، جارت و ساتسفورد ،2010) که ممکن است حداکثر طی چهار هفته اول پس از زایمان …
  دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش اختلالات افسردگی و عاطفی پس‌ از‌ …
  neginfile.farhangblog.ir/Post/549/ads‎Cachedدانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش اختلالات افسردگی و عاطفی پس‌ از‌ زایمان,نگین
  فایل.
  مبانی نظری و پیشینه تحقیق افسردگی پس از زایمان | پروپوزال آماده …
  www.pajoheshi.com/downloads/مبانی-نظری-وپیشینه-تحقیق-افسردگی-پس-از/‎Cachedخانه دانلود مبانی نظری وپیشینه تحقیق افسردگی پس از زایمان … بخش هایی از
  محتوای فایل پیشینه ومبانی نظری. انواع اختلالات روانپزشکی و عاطفی پس‌ از‌ زایمان.
  دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش اختلالات افسردگی و عاطفی پس‌ از‌ …
  sida.wordpressblog.ir/دانلود-مبانی-نظری-و-پیشینه-پژوهش-اختلا/‎Cached4 سپتامبر 2017 … دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق دانلود مبانی نظری و پیشینه نظری اختلالات
  افسردگی و عاطفی پس‌ از‌ زایمان در 26 صفحه در قالب word , قابل …
  دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش اختلالات افسردگی و عاطفی پس‌ از‌ …
  blog.wordpressblog.ir/دانلود-مبانی-نظری-و-پیشینه-پژوهش-اختلا-4/‎Cachedدانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش اختلالات افسردگی و عاطفی پس‌ از‌ زایمان. Author
  نوشته شده توسط lono Comments بدون دیدگاه …
  مبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع افسردگی پس از زایمان – دانلود …
  sellu.blagw.ir/مبانی-نظری-و-پیشینه-تحقیق-با-موضوع-افسر/‎Cached25 سپتامبر 2017 … قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه. 2-3-1. انواع اختلالات روانپزشکی و عاطفی پس‌
  از‌ زایمان. سارتر و بـارجیوس (1999)عـوارض روانـپزشکی و هیجانی …
  بایگانی‌ها دانلود مبانی نظری اختلالات افسردگی پس‌ از‌ زایمان – روباه …
  foxlink.ir/tag/دانلود-مبانی-نظری-اختلالات-افسردگی-پس/
  با عرض سلام و ادب و احترام – شما با سرچ “دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش
  اختلالات افسردگی و عاطفی پس‌ از‌ زایمان”به سایت فوکس لینک وارد شده اید . با
  تشکر …
  دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع افسردگی پس از زایمان
  zooya.ir/file.php?…دانلود%20مبانی%20نظری%20و%20پیشینه%20تحقیق%20با%20موضوع…
  قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه. 2-3-1. انواع اختلالات روانپزشکی و عاطفی پس‌
  از‌ زایمان. سارتر و بـارجیوس (1999)عـوارض روانـپزشکی و هیجانی پس از زایمان را …
  دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش اختلالات افسردگی و عاطفی پس‌ از‌ …
  www.irpost.tk/…/دانلود-مبانی-نظری-و-پیشینه-پژوهش-اختلالات-افسردگی-و-عاطفی-پس‌-از‌-زایمان
  دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش اختلالات افسردگی و عاطفی پس‌ از‌ زایمان.
  دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش اختلالات افسردگی و عاطفی پس‌ از‌ …
  gostar.rzb.blogjoo.com/view600723.html
  دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش اختلالات افسردگی و عاطفی پس‌ از‌ زایمان …
  افسردگی پس از زایمان یک اختلال شایع و ناتوان کننده روانی اجتماعی است (کوروین،

  مبانی نظری وپیشینه تحقیق اختلال افسردگی | سالیوان خبر
  presentfile.salivannews.ir/page-490323.html
  ذخیره شده دانلود مبانی نظری وپیشینه تحقیق افسردگی پس از زایمان. … یک اختلال …
  مبانی نظری و پیشینه پژوهش اختلال اضطراب اجتماعی ( فصل دوم پایان نامه ). مبانی
  نظری و … از این رو غالباً اصطلاح بیماری عاطفی نیز در مورد آن به کار برده می شود .
  دانلود دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش اختلالات افسردگی و
  abarcos2.kianblog.com/tag-دانلود-دانلود-مبانی-نظری-و-پیشینه-پژوهش-اختلالات-افسردگی-و.html‎Cachedدانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش اختلالات افسردگی و عاطفی پس‌ از‌ زایمان دانلود …
  افسردگی پس‌زایمانی – ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
  https://fa.wikipedia.org/wiki/افسردگی_پس‌زایمانی‎Cached
  Similarافسردگی پس از زایمان نوعی افسردگی است که به فاصله کوتاهی پس از زایمان ممکن
  است ظاهر شود. این افسردگی در ۵ تا ۲۵ درصد از زنان دیده می‌شود. بی‌خوابی شدید، …
  دانلود مبانی نظری و پایان نامه روانشناسی درباره افسردگی پس از زایمان …
  ultradl.ir/dl-html/18698.html‎Cached21 جولای 2017 … دانلود پژوهش پژوهش جزوه. … توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه
  و مبانی نظری پژوهش) … چارچوب نظری پایان نامه روانشناسی با موضوع افسردگی پس از
  زایمان … یک اختلال خلقی ناپایدار است که 24 تا 72 ساعت پس از تولد نوزاد رخ …
  عاطفی مادر مشخص می شود (جدول شماره 2) (هیرست و موینتر [14]، 2005).
  دانلود رایگان مبانی نظری و پیشینه پژوهش افسردگی : مبانی نظری و …
  pishine-afsordegi-1-1.haniablog.com/post/4‎Cachedافسردگی ، همان طور که از نام آن پیداست، عمدتاً نوعی اختلال خلقی یا اختلال عاطفی در
  نظر گرفته می … از این رو غالباً اصطلاح بیماری عاطفی نیز در مورد آن به کار برده می
  شود . …. مبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع افسردگی پس از زایمان – دانلود مقاله.
  فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق زنان و زایمان دانلود – اقتصادی
  eghtesadi.br-sh.ir/فایل-مبانی-نظری-و-پیشینه-تحقیق-زنان-و-زایمان-دانلود.html‎Cachedدانلود دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش اختلالات افسردگی و … دانلود مبانی نظری و
  پیشینه پژوهش اختلالات افسردگی و عاطفی پس‌ از‌ زایمان دانلود .
  مبانی نظری وپیشینه تحقیق افسردگی – بهار فایل
  baharfile.bwir.ir/مبانی-نظری-وپیشینه-تحقیق-افسردگی/‎Cached24 ا کتبر 2017 … دانلود مبانی نظری وپیشینه تحقیق افسردگی گزارش تخلف برای … توضیحات:
  فصل دوم تحقیق کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) … و پیشینه.
  افسردگی ، همان طور که از نام آن پیداست، عمدتاً نوعی اختلال خلقی یا اختلال عاطفی در
  نظر گرفته می شود . …. مباني نظري و پیشینه تحقیق افسردگی پس از زایمان.
  دانلود رایگان مبانی نظری و پیشینه پژوهش افسردگی
  pishine-afsordegi-2-8.lineblog.ir/post/4‎Cachedدانلود رایگان مبانی نظری و پیشینه پژوهش افسردگی – … افسردگی. افسردگی ، همان
  طور که از نام آن پیداست، عمدتاً نوعی اختلال خلقی یا اختلال عاطفی در نظر گرفته می
  شود . …. مبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع افسردگی پس از زایمان – دانلود مقاله.
  مبانی نظری و پیشینه تحقیق افسردگی
  pishine-afsordegi-2-8.lineblog.ir/post/1‎Cachedدانلود فایل مبانی نظری و پیشینه پژوهش افسردگی … در واقع افسردگی که غالباً به
  آن افسردگی بالینی یا اختلال خلق یا اختلال عاطفی اطلاق می شود ماه ها یا حتی سالها
  فرد را …. مبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع افسردگی پس از زایمان – دانلود
  مقاله.
  مبانی نظری و پیشینه تحقیق افسردگی پس از زایمان – میهن فایل
  berooz.flie.ir/?p=122272‎Cachedدانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش اختلالات افسردگی و عاطفی پس‌ از‌ … … پس‌-از‌-
  زایمان/۳۴۴ Cachedافسردگی پس از زایمان یک اختلال شایع و ناتوان کننده روانی …
  دانلود محصول دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش اختلالات افسردگی و …
  karaferini.dibablog.com/post/548‎Cachedامیدواریم با دانلود دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش اختلالات افسردگی و عاطفی
  پس‌ از‌ زایمان به هدفتان رسیده باشید. لطفا برای خواندن توضیحات کامل بر روی ادامه …
  دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق افسردگی : دانلود رایگان مبانی …
  pishine-afsordegi-3-7.najiblog.ir/…/دانلود+مبانی+نظری+و+پیشینه+تحقیق+افسردگی‎Cachedمبانی نظری و پیشینه تحقیق افسردگی (فصل دوم پژوهش) … در واقع افسردگی که
  غالباً به آن افسردگی بالینی یا اختلال خلق یا اختلال عاطفی اطلاق می شود ماه ها یا
  حتی سالها …. مبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع افسردگی پس از زایمان – دانلود
  مقاله.
  مبانی نظری – فیل سل دانلود
  filsell.ir/tag/مبانی-نظری/‎Cachedمبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره افسردگی پس از زایمان … اختلالات روانپزشکی
  و عاطفی پس‌ از‌ زایمان سارتر و بـارجیوس (1999)عـوارض روانـپزشکی و هیجانی پس …
  Search For اختلالات – بازار روز
  bazarrouz.ir/search?q=اختلالات
  دانلود پاورپوینت اختلالات مری •disphagia اشکال در قورت دادن (جامد ومایع) •شایع
  ترین علت دیسفاژی … نقش رژیم غذایی در بهبود اختلالات خلقی و عاطفی لینک دانلود
  و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل … دانلود مبانی نظری و پیشینه
  پژوهش اختلالات یادگیری … دانلود پیشینه و مبانی نظری اختلالات افسردگی
  وبیماری صرع.
  2017 – برگه 5045 – کافه فایل
  kafeefile.ir/?m=2017&paged=5045
  دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق اختلالات عملکرد جنسی در روابط زناشویی …
  دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش اختلالات افسردگی و عاطفی پس‌ از‌ زایمان.
  می 2017 – برگه 5045 – کافه فایل
  kafeefile.ir/?m=201705&paged=5045
  11 مه 2017 … دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش اختلالات افسردگی و عاطفی پس‌ از‌ زایمان دانلود
  مبانی نظری و پیشینه تحقیق دانلود مبانی نظری و پیشینه نظری …
  [PDF] PDF[مبانی نظری و مقاله روانشناسی درباره افسردگی پس از زایمان …
  stshop.ir/saveAsPDF=6339‎Cachedﺗﻮﺿﯿﺤﺎت: ﻓﺼﻞ دوم ﻣﻘﺎﻟﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ (ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ و ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮی ﭘﮋوﻫﺶ). ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﻨﺒﻊ ﻧﻮﯾﺴﯽ درون ﻣﺘﻨﯽ ﺑﻪ …
  روان ﭘﺮﯾﺸﯽ ﭘﺲ از زاﯾﻤﺎن: ﯾﮏ اﺧﺘﻼل ﻧﺎﺗﻮان ﮐﻨﻨﺪه و ﻧﺎدر اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ ﺑﺴﺘﺮی ﮐﺮدن ﻧﯿﺎز دارد. در ﻫﺮ …
  واﮐﻨﺶ ﻫﺎی ﻋﺎﻃﻔﯽ ﻣﺎدر ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﺷﻮد (ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 2) (ﻫﯿﺮﺳﺖ و ﻣﻮﯾﻨﺘﺮ[2005 ،[14). ﺑﻪ ﻋﻼوه، اﯾﻦ …
  ﻧﻈﺮی ﻣﻘﺎﻟﻪ رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ درﺑﺎره ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮی ﻣﻘﺎﻟﻪ رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ درﺑﺎره ﺷﺨﺼﯿﺖ داﻧﻠﻮد ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮی ﻣﻘﺎﻟﻪ.
  مبانی نظری افسردگی |18165| تِرا
  tera.rspf.ir/tera/18165/html‎Cached13 ا کتبر 2017 … مبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع افسردگی پس از زایمان توضیحات: …
  پیشینه تحقیق و مبانی نظری افسردگی توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی …
  بندی افسردگی طبقه بندی اختلا ل های عاطفی طبق انجمن روانپزشکی آمریکا شیوع
  افس … … دانلود پاورپوینت با موضوع اختلال افسردگی، در قالب ppt و در 54 …
  مبانی نظری و پایان نامه روانشناسی درباره افسردگی پس از زایمان
  universityoffile.rzb.shahreweblog.ir/post583426.html
  مبانی نظری و پایان نامه روانشناسی درباره افسردگی پس از زایمان. دانلود فایل ها و
  تحقیقات برتر دانشجویی. لینک منبع و پست :مبانی نظری و پایان نامه روانشناسی …
  دانلود فایل مبانی نظری و پایان نامه روانشناسی درباره افسردگی پس از …
  www.bannerfile.ir/دانلود-فایل-مبانی-نظری-و-پایان-نامه-روا/
  14 جولای 2017 … چارچوب نظری پایان نامه روانشناسی با موضوع افسردگی پس از زایمان … خلق افتراق داد
  که با گریه، تحریک پذیری، بدخوابی و واکنش های عاطفی مادر مشخص می شود (جدول
  شماره 2) (هیرست و موینتر[14]، 2005). … دانلود کاملترین مبانی نظری و پیشینه
  تحقیق …. مبانی نظری و ادبیات پژوهش اختلالات افسردگی و استرس و …
  [PDF] دانلود فایل : پويش ٨٨
  www.uswr.ac.ir/uploads/1_18_poyesh88.pdf‎Similarﺑﺎ ﺗﺸﻜﺮ از ﻫﻤﻜﺎري ﻛﻠﻴﻪ ﻫﻤﻜﺎران ﻣﺤﺘﺮم ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﭘﮋوﻫﺸﻲ اﻋﻢ از. : دﻓﺘﺮ. ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ….. اﺧﺘﻼل
  اﻓﺴﺮدﮔﻲ اﺳﺎﺳﻲ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺑﻴﻤﺎران ﺑﺎ اﻓﺴﺮدﮔﻲ ﻓﺮوﻧﺸﺎﻧﮕﺎن. اﻣﻴﺪ رﺿﺎﻳﻲ. 9 …… ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ، ذﻫﻨﻲ، ﮔﻔﺘﺎر و زﺑﺎن
  ، ﻋﺎﻃﻔﻲ رواﻧﻲ، و ﺳﺎﺧﺘﺎري و ﻛﺎرﻛﺮدي در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨـﺪه. ﻫـﺎي ﮔﻔﺘـﺎري ….. ﻫﺎي دوران ﭘﺲ از زاﻳﻤﺎن و
  ﺷـﻴﺮدﻫﻲ ﮔﻨﺠﺎﻧـﺪه ﺷـﻮد . اﻧﺠـﺎم …… ﺷﺪه ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻧﻈﺮي ﻣﻘﻴـﺎس و ﻣﺒـﺎﻧﻲ ﻧﻈـﺮي ﻣﻮﺟـﻮد ﺗـﺼﻤﻴﻢ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪ ﻛـﻪ
  ﺗﻌـﺪاد. 7.
  پرسشنامه رایگان –
  questionnaire1.com/‎Similarپرسشنامه رایگان بررسی وضعیت موجود پژوهش سراها از دیدگاه مدیر … پرسشنامه
  رایگان تاثیر کارکرد خانواده بر اختلالات درون ریزی دختران … پرسشنامه رایگان
  آزمون استرس پس از سانحه … پرسشنامه رایگان بررسی رابطه اولین قاعدگی با
  اضطراب و افسردگی در دختران …. پرسشنامه رایگان مقیاس همدلی عاطفی …
  اثربخشی آموزش مهارتهای زندگی بر سلامت روان دانش آموزان دختر – دانلود …
  download-thesis.com/…/اثربخشی-آموزش-مهارتهای-زندگی-بر-سلامت/‎Cachedدانلود و مشاهده قسمتی از متن کامل پایان نامه : … مبانی نظری و پیشینه پژوهش… … جدول
  4-2- میانگین و انحراف معیار متغیرهای پژوهش در پس آزمون. ….. را ندارند، به نوعی مقهور
  آن ها خواهند شد و بدين ترتيب مستعد اختلالات روانی، عاطفی، افسردگی، اضطراب و
  احتمالاً مصرف مواد مخدر و ….. بررسی تأثیر ابراز وجود بر میزان افسردگی بعد از
  زایمان.
  مبانی نظری و پیشینه تحقیق راهبردهای تنظیم خلق ( فصل دوم پایان نامه )
  attarbashei.rozblog.artseller.ir/view569447.html
  مبانی نظری و پیشینه تحقیق راهبردهای تنظیم خلق ( فصل دوم پایان نامه ) در 20
  صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc. دانلود کامل مبانی نظری-پیشینه تحقیق-فصل
  دوم …
  دانلود متن کامل مقالات در رشته های مختلف بصورت رایگان از دانشگاه …
  www.downloadpaper.ir/دانلود-متن-کامل-مقالات-در-رشته-های-مختلف-بصورت-رایگان-از-دانشگاه-فردوسی-مشهد2.aspx‎Similar2 ژانويه 2011 … 4055 – مبانی نظری و سیاست های عملی بوش در رویارویی با مساله ی ایران هسته ای (
  چکیده) ….. 4270 – پژوهشی در کتاب الکافی خطیب تبریزی (چکیده) ….. 4419 –
  بررسی و مقایسه هوش عاطفی مدیران اجرایی و آموزش تربیت بدنی خراسان رضوی (چکیده
  ) …… 7120 – بررسی ارتباط خستگی مادر با افسردگی پس از زایمان (چکیده)
  دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش اختلالات افسردگی و عاطفی پس‌ از‌ …
  www.2020file.ir/1455/دانلود-مبانی-نظری-و-پیشینه-پژوهش-اختلا-4/‎Cachedشما پس از خرید (مبانی نظری و پیشینه نظری اختلالات افسردگی و عاطفی پس‌ از‌
  زایمان) سریعآ لینک دانلود در اختیارتان قرار می گیرد و می توانید آن را دانلود کنید.
  پیشنهادهای پژوهش رشته روانشناسی
  library.um.ac.ir/index.php?option=com…view…‎Cached
  Similar7 جولای 2015 … در پژوهش های آتی می توان نقش متغیر فرهنگی و سبک فرزند پروری را در …. مقایسه
  کارآمدی روش های آموزش دانش آموز- محور با روش آموزش سنتی در مهارت های اجتماعی و رشد
  عاطفی دانش آموزان مقطع ابتدایی … زنان مبتلا به اختلال افسردگي پس از زايمان …
  نمونه مورد بررسی در این پژوهش، فقط دانش آموزان رشته های نظری بودند، لذا …
  بایگانی‌ها زايمان – e1m
  www.e1m.ir/tag/زايمان‎Cachedپايان نامه بررسي مقايسه اي افسردگي پس از زايمان در زنان شاغل و غيرشاغل مراجعه
  كننده. عنوان ….. با در نظرگرفتن مبانی نظری و پیشینه تحقیق فرضیه ها عبارتند از
  :
  پرسشنامه سبک زندگی میلر اسمیت : دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق
  pishine.mizbanblog.com/tag/پرسشنامه+سبک+زندگی+میلر+اسمیت‎Cachedدانلود پرسشنامه سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت (والکر) در 4 صفحه در قالب word …
  مبانی نظری و پیشینه پژوهش اختلالات افسردگی و عاطفی پس‌ از‌ زایمان (10 بازدید).
  مبانی نظری اختلال افسردگی
  www.iranprojhe.com/…مبانی-نظری/722-مبانی-نظری-اختلال-افسردگی.html‎Cachedمبانی نظری اختلال افسردگی: افسردگی پاسخ طبیعی آدمی به فشارهای زندگی … برای
  دسترسی به فایل ورد WORD این مقاله ، بعد از پرداخت حق اشتراک فایل شماره 128 را
  دانلود کنید. … یافته های پژوهشی نیز بر این نکته تأکید دارند که اختلال افسردگی
  منشأ …. به منظور توصیف اختصاری یک نشانگان که شامل نشانه های عاطفی، شناختی …
  [DOC] چکيده:
  research.tums.ac.ir/reports/…/final-1-2008-08-17-MBCT-QOL-revised.doc
  هدف: هدف از پژوهش حاضر، بررسي تأثير شناخت درماني مبتني بر ذهن آگاهي بر … و
  پرسشنامه نگرش ناکارآمد) در دو نوبت پيش از درمان و پس از درمان تكميل كردند. ….
  همچنين اضطراب و افسردگي به عنوان شايعترين اختلالات روانپزشكي محسوب شده بود
  …… در دوران پس از زايمان و يائسگي نيز اختلال افسردگي به علت بينظميهاي هورموني
  اتفاق
  مبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع افسردگی پس از زایمان
  fararanesh.ir/news/131736‎Cachedقسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه. افسردگی پس از زایمان. انواع اختلالات
  روانپزشکی و عاطفی پس‌ از‌ زایمان. سارتر و بـارجیوس[1] (1999)عـوارض روانـپزشکی
  و …
  [PDF] دریافت فایل
  ganj.irandoc.ac.ir/articles/download_sparse/549531‎Cached
  Similarﮐﻪ در ﭘﺲ ﻫﺮ ﮐﻠﻤﻪ اﯾﻦ. ﭘﮋوﻫﺶ. ﺣﻀﻮر دار. ﻧ. ﺪ ، ﭼﻪ … ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن دادﮐﻪ ﻣﯿﺰان ﺻﻤﯿﻤﯿﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ و ﻫﺮ
  ﻫﺸﺖ ﺑﻌﺪ آن در ﺑﯿﻦ دو ﮔﺮوه زﻧﺎن ﺑﺎرور و. ﻧﺎﺑﺎرور داراي ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎداري … ﻓﺼﻞ دوم: ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮي و ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ
  ﭘﮋوﻫﺶ. -. ﻣﻘﺪﻣﻪ . … واﮐﻨﺶ ﻫﺎي ﻋﺎﻃﻔﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﺎﺑﺎروري. ….. ﻣﻨﻈﻮر ﻧﺎﺑﺎروري ﺑﻌﺪ از ﯾﮏ زاﯾﻤﺎن، ﺑﻪ. دﻟﯿﻞ
  ﺑﯿﻤﺎري … راﺑﻄﻪ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ، درﻣﺎﻧﺪﮔﯽ و ﮔﺎﻫﯽ ﺗﻈﺎﻫﺮات اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ و ﺳﺎﯾﺮ اﺧﺘﻼل ﻫﺎي رواﻧﯽ. ﺷﻮد(ﻣﻨﯿﻨﮓ.
  2،.
  دانلود مقاله جزوه منابع علمی تحقیقاتی کتاب های الکترونیک …
  https://parsproje.com/pn/88-ol-sa.html‎Cached
  SimilarOL910- بررسی رابطه بین استقلال عاطفی و عملکرد تحصیلی دانشجویان(حاوی فایل
  های … OL926- دانلود پروژه علوم اجتماعی مرور نظام مند بر تحقیقات انجام شده درباره …
  OL21-بررسی انواع و میزان اختلالات رفتاری در بین دانش آموزان دختر و پسر …. OL98
  -بررسی و مقایسه میزان اضطراب و افسردگی قبل و پس از زایمان طبیعی و سزارین.
  مبانی و پیشینه نظری افسردگی پس از زایمان | آسمان آتشین!
  firesky.ir/…/15861-مبانی-و-پیشینه-نظری-افسردگی-پس-از-زایما.html‎Cached24 آگوست 2017 … انواع اختلالات روانپزشکی و عاطفی پس از زایمان … زنان و زایمان مبانی نظری و
  پیشینه پژوهش زنان و زایمان کلیک جهت دانلود مبانی نظری و پیشینه.
  مبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع افسردگی پس از زایمان – مقاله …
  stuarticle.ir/مبانی-نظری-و-پیشینه-تحقیق-با-موضوع-افسر/‎Cached6 نوامبر 2017 … مبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع افسردگی پس از زایمان … دانلود پروژه
  دانشجویی، مقاله، پاورپوینت، از این که سایت ما را برای انجام امور پروژه ای خود … انواع
  اختلالات روانپزشکی و عاطفی پس‌ از‌ زایمان سارتر و بـارجیوس[1] …
  روانشناسی بالینی – اختلالات روانی
  mohsenshaban.blogfa.com/post-2.aspx‎Cached
  Similarدر چهارمين نسخه راهنماي تشخيصي و آماري اختلالات رواني (انجمن روان پزشكي … دوران
  تاريكي در پزشكي اروپاي غربي و درمان و پژوهش راجع به رفتار نابهنجار آغاز شد. ….
  اختلالات خلقي، كه در برخي از ويراست هاي قبلي DSM اختلالات عاطفي ناميده شده اند،
  … كرپلين نوع خاصي از افسردگي را نيز شرح داد كه پس از يائسگي در زن ها و اواخر …
  مبانی و پیشینه نظری افسردگی پس از زایمان | OODL
  oodl.ir/html-45641-مبانی-و-پیشینه-نظری-افسردگی-پس-از-زایما-2017-03-25.html‎Cached25 مارس 2017 … کلیک جهت دانلود. … مبانی نظری و پیشینه پژوهش زنان و زایمان 2017-05-16 مبانی
  نظری و … 2-3-1. انواع اختلالات روانپزشکی و عاطفی پس از زایمان.
  اثر زایمان بر مغز مادران – سایت علمی آموزشی روانشناسی
  www.master-phd.ir/index.php/item/328-اثر-زایمان-بر-مغز‎Cachedآن ها دریافتند در طول دوران بارداری و پس از آن، در برخی مناطق معین مغز نظیر لوب آهیانه
  … مبانی نظری اختلال نافرمانی مقابله … پیشینه پایان نامه … اثر زایمان بر مغز مادران
  … در حقیقت، افسردگی بعد از زایمان با کم شدن میزان حساسیت گیرنده های مغز، که …
  هورمون عشق اکسی توسین است که در ایجاد صمیمیت و عشق در روابط عاطفی نقش دارد.
  شخصیت کودکان بی سرپرست و بد سرپرست – سایت علمی آموزشی …
  www.master-phd.ir/index.php/item/379-orphans‎Cachedاختلال نافرمان مقابله‌ای(Oppositional defient disorder) . …. همچنین در پژوهشی دیگری
  طوسی (۱۳۸۲) نشان داد که افسردگی در بیشتر کودکان و نوجوانان مراکز شبانه روزي …
  دانلود مقاله بررسي تأثير كلاس‌هاي آمادگي بارداري بركاهش افسردگي پس …
  mag-iran.com/دانلود-مقاله-بررسي-تأثير-كلاس‌هاي-آما.htm‎Cached
  Similarبررسي تأثير كلاس‌هاي آمادگي بارداري بركاهش افسردگي پس از زايمان زنان ساكن …
  افسردگی نه تنها در بسیاری از پژوهش ها ، رایج ترین اختلال روانی گزارش شده … ابتلا
  به افسردگی به ویژه افسردگی یک قطبی ، افسردگی مربوط به اختلال های عاطفی
  فصلی در بین زنها بسیار شایع تر از مردها است ….. ۲-۱-۶- دیدگاههای نظری درباره
  افسردگی
  دو قطبی ها چگونه افرادی هستند؟ – روان شناسی.دلهره.خشم.افسردگی …
  robabnaz.persianblog.ir/tag/دو_قطبی_ها_چگونه_افرادی_هستند؟‎Cached
  Similar..درباره اختلال دوقطبی ( اختلال خلقی دو قطبی یا افسردگی شیدایی ) بیشتر بدانید
  . …. حتی ممکن است اگر کسی سعی کند در این مورد نظری ابراز کند ناراحت شوید. …
  پس از آن بسیاری از روانپزشکان درمان را پس از دادن اطلاعات فوق قطع میکنند ولی در
  ….. ازدواج در میان نوجوانان مبتلا به نارسائیهای عاطفی(۱) … علل افسردگی پس از
  زایمان(۱)
  اختلال استرسی پس از سانحه ptsd – روان شناسی.دلهره.خشم.افسردگی …
  robabnaz.persianblog.ir/tag/اختلال_استرسی_پس_از_سانحه_ptsd‎Cached
  Similar4 فوریه 2012 … اختلال استرس پس از سانحه یکی از اختلالاتی است که بعد از مواجه شدن …. اما کماکان
  در ادبیات پژوهشی PTSD ،پژوهشهایی پیرامون اثرات جنگ بر … آنان بی احساسی
  عاطفی ،انزوا ،افسردگی و کرختی عاطفی را که احتمالا مهمترین نشانة پس از سوانح …
  تبیین نظری اختلال استرسی پس از ضایعة روانی تا حدودی ضعیف است.
  افسردگی –
  badalis.blogfa.com/post-2.aspx‎Cached
  Similarبا توجه به اینکه، این تحقیق در نظر دارد به بررسی عوامل افسردگی دانش آموزان مقطع
  … نوجوانان را از مبتلا شدن به افسردگی و سایر اختلالات روانی، عاطفی فراهم کنیم. ….
  در این پژوهش تأکید بر قشر عظیمی از اجتماع یعنی نوجوانان است که آینده یک نظام را
  تعیین …. افسردگی پس از زایمان نوعی افسردگی که به فاصله کوتاهی پس از زایمان و

  مبانی و پیشینه نظری افسردگی پس از زایمان – اینفوفایل دانلود مقاله
  downloadarticle.infofiles.ir/object-45641/description‎Cached6 نوامبر 2017 … انواع اختلالات روانپزشکی و عاطفی پس از زایمان سارتر و بارجیوس (1999) … فصل
  دوم مقاله کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش).
  مبانی و پیشینه نظری افسردگی پس از زایمان | لئودانلود
  leodownload.ir/html/17578‎Cached23 جولای 2017 … انواع اختلالات روانپزشکی و عاطفی پس از زایمان … دانلود مبانی نظری و پیشینه
  تحقیق اختلال افسردگی. … مبانی نظری و پیشینه پژوهش افسردگی (فصل دوم) دسته:
  مبانی و پیشینه نظری فرمت فایل: docx حجم فایل: 69 کیلوبایت …
  مبانی و پیشینه نظری افسردگی پس از زایمان | تایم دانلود
  timedownload.ir/post/14536‎Cached21 جولای 2016 … انواع اختلالات روانپزشکی و عاطفی پس از زایمان. سارتر و بارجیوس … دانلود مبانی
  نظری و پیشینه تحقیق افسردگی و تبیین… دسته: روانشناسی و …
  [PDF] مبانی و پیشینه نظری افسردگی پس از زایمان | تی ام دانلود
  tmdl.ir/PDF2821‎Cached:HTML ﻣﺒﺎﻧﯽ و ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﻧﻈﺮی اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﭘﺲ از زاﯾﻤﺎن. ﻣﺒﺎﻧﯽ و ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ … ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت: ﻓﺼﻞ دوم ﻣﻘﺎﻟﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ
  ارﺷﺪ و دﮐﺘﺮا (ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ و ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮی ﭘﮋوﻫﺶ) … .2-3-1 اﻧﻮاع اﺧﺘﻼﻻت رواﻧﭙﺰﺷﮑﯽ و ﻋﺎﻃﻔﯽ ﭘﺲ از زاﯾﻤﺎن.
  [PDF] مبانی نظری و پایان نامه روانشناسی درباره افسردگی پس از زایمان | NCBA
  ncba.ir/saveAsPDF=13899‎Cachedﺗﻮﺿﯿﺤﺎت: ﻓﺼﻞ دوم ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ (ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ و ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮی ﭘﮋوﻫﺶ). ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﻨﺒﻊ ﻧﻮﯾﺴﯽ درون …
  روان ﭘﺮﯾﺸﯽ ﭘﺲ از زاﯾﻤﺎن: ﯾﮏ اﺧﺘﻼل ﻧﺎﺗﻮان ﮐﻨﻨﺪه و ﻧﺎدر اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ ﺑﺴﺘﺮی ﮐﺮدن ﻧﯿﺎز دارد. در ﻫﺮ …
  واﮐﻨﺶ ﻫﺎی ﻋﺎﻃﻔﯽ ﻣﺎدر ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﺷﻮد (ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 2) (ﻫﯿﺮﺳﺖ و ﻣﻮﯾﻨﺘﺮ [2005 ،[14). ﺑﻪ ﻋﻼوه، اﯾﻦ ….
  ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ آﻣﺎده داﻧﻠﻮد ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ رﺷﺘﻪ رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﺑﺮرﺳﯽ و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﻣﺎدران داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻋﺎدی و ﻣﺎدران.
  دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره افسردگی پس از زایمان – علمی
  elmi.fooldownload.ir/دانلود-مبانی-نظری-و-پیشینه-تحقیق-درباره-افسردگی-پس-از-زایمان.html‎Cached4 ا کتبر 2017 … دانلود مقاله,خرید مقاله,سایت مقاله,مقاله آماده,مقاله کامپیوتر,مقاله مدیریت,مقاله . … دانلود
  مبانی نظری و پیشینه پژوهش اختلالات افسردگی و عاطفی پس‌ از‌ …
  مرتبط با: مقاله کامل درباره پیشینه افسردگی |135046| بلودانلود
  2017.bluedl.ir/post/135046/related‎Cachedدانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق افسردگی و تبیین. … صفحات: 9 نقش رژیم
  غذایی در بهبود اختلالات خلقی و عاطفی نتایج ارزیابی ها نشان می دهد تغییرات …
  مبانی نظری و مقاله روانشناسی درباره افسردگی پس از زایمان دسته: روانشناسی بازدید:
  2 بار …
  پایان نامه بررسی افسردگی پس از زایمان در زنان شاغل و غیر شاغل مراجعه …
  uniarticle.ir/پایان-نامه-بررسی-افسردگی-پس-از-زایمان-د/‎Cached1 ا کتبر 2017 … دانلود مقاله … تحقیقات انجام شده داخل کشور در زمینه افسردگی پس از زایمان ۴۷ … در
  مجموع حوادث سیکل باروری مسئول این مشکلات عاطفی در زنان شناخته شده است(کاپلان
  ، ۱۳۸۲). افسردگی یک اختلال شایع است که شیوع آن در زنان حدود ۲۵% است ….. با در
  نظرگرفتن مبانی نظری و پیشینه تحقیق فرضیه ها عبارتند از :
  دانلود دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش اختلالات افسردگی و
  download.melodyfa4.ir/دانلود-دانلود-مبانی-نظری-و-پیشینه-پژوهش-اختلالات-افسردگی-و.html‎Cached6 سپتامبر 2017 … دانلود (مبانی نظری و … نظری ,پیشینه ,مبانی ,پژوهش . … دانلود مبانی نظری و پیشینه
  پژوهش اختلالات افسردگی و عاطفی پس‌ از‌ زایمان. افسردگی پس .
  مبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع افسردگی پس از زایمان – فایل …
  zohormonji.ir/17-مبانی-نظری-و-پیشینه-تحقیق-با-موضوع-افس/‎Cached13 سپتامبر 2017 … قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه. افسردگی پس از زایمان. انواع اختلالات
  روانپزشکی و عاطفی پس از زایمان. سارتر و بـارجیوس[1] (1999)عـوارض …
  مبانی نظری و پیشینه پژوهش خواب و اختلال خواب ایران دانلود – تلوزیون
  tv.rtblog.top/مبانی-نظری-و-پیشینه-پژوهش-خواب-و-اختلال-خواب-ایران-دانلود.html‎Cached12 سپتامبر 2017 … دانلود دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش اختلالات افسردگی و … دانلود مبانی نظری و
  پیشینه پژوهش اختلالات افسردگی و عاطفی پس‌ از‌ زایمان دانلود .
  افسردگی | تند دانلود
  quickdl.ir/html/20431‎Cached28 جولای 2017 … اختلالات خلقی گروهی از بیماریهای روانپزشکی می باشند که به شکل … همانطور که می
  دانیم افسردگی و مانیا یکی از اختلالت خلقی شایع می باشند که بیشتر اختلالات
  عاطفی نامیده می … دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق افسردگی و تبیین. …. بر
  کاهش افسردگی پس از زایمان زنان پایان نامه بررسی تاثیر کلاس های …
  مقاله تعیین میزان افسردگی به روش غربالگری در دختران … – لیون دانلود
  liondl.ir/html/34515‎Cached3 ژوئن 2017 … مقاله تعیین میزان افسردگی به روش غربالگری (بک) در دختران دبیرستانی …
  تشخیص افسردگی سنجش شدت افسردگی انواع اختلالات افسردگی علل اف … …
  بررسی شیوع افسردگی پس از زایمان در مادران مراجعه کننده به درمانگاه زنان< . … هدف
  تحقیق فرضیه تحقیق متغیرهای پژوهش تعریف مفاهیم مبانی نظری و پیشینه …
  تحقیق بررسی تاثیر عوامل اقتصادی بر افسردگی پس از زایمان |20115
  nab-tech.ir/article/20115‎Cachedبررسی تاثیر کلاس های آمادگی دوران بارداری بر کاهش افسردگی پس از زایمان زنان
  ساکن … فهرست مطالب: مقدمه مبانی نظری زیرساخت حمل و نقل زیرساخت انرژی. …
  تحقیق بررسی عوامل اجتماعی اقتصادی موثر بر گرایش زنان به اشتغال دانلود پایان
  … نظری ب: تعریف عملیاتی فصل دوم: پیشینه پژوهش مقدمه مباحث نظری اصطلاح
  شناسی سوء …
  افسردگی ،رایج ترین بیماری روحی و روانی – درمان افسردگی
  depression.blogfa.com/tag/درمان-افسردگی‎Cached
  Similar۱۰ راه برای درمان افسردگی که می‌تواند جایگزین داروهای ضد‌افسردگی باشد …. و البته
  در کنار این مواد مفید، مواد غذایی وجود دارد که موجب اختلال در سطح قند خون، سیستم …
  پس بنابراین زمانی که احساس کردید مورد حمله بارش افکار منفی قرار گرفته‌اید بر
  روی …. بنابراین افسردگی چون واکنشی احساس و عاطفی است هرگونه ایجاد طرز تفکر

  [PDF] PDF: مبانی نظری و مقاله روانشناسی درباره افسردگی پس از زایمان …
  stuhou.ir/pdf=36718
  درﺑﺎره اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﭘﺲ از زاﯾﻤﺎن « ﻣﯽ ﮔﺸﺘﯿﺪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻔﺤﻪ وارد ﺷﺪﯾﺪ. ﺑﺮرﺳﯽ دﻗﯿﻖ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت »ﻣﺒﺎﻧﯽ
  … ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت: ﻓﺼﻞ دوم ﻣﻘﺎﻟﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ (ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ و ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮی ﭘﮋوﻫﺶ). ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﻨﺒﻊ ﻧﻮﯾﺴﯽ درون ﻣﺘﻨﯽ …
 • چارچوب نظری و پژوهش تجربی یادگیری خودتنظیمی(فصل 2)
 • ادبیات نظری و فصل دوم هوش معنوی(فصل 2 پایان نامه)
 • ادبیات نظری و فصل دوم خانواده(فصل 2 پایان نامه)
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق توانبخشی و کم توانی هوشی(فصل دوم پایان نامه)
 • چارچوب نظری و پژوهش تجربی کم توان هوشی(فصل 2)
 • ادبیات نظری و فصل دوم عملکرد تحصیلی(فصل 2 پایان نامه)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش اخلاق کاری و حرفه ای(فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق سازگاری خانواده(فصل دوم پایان نامه)
 • ادبیات نظری و فصل دوم تسهیم دانش(فصل 2 پایان نامه)
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق شخصیت و رفتار رانندگی(فصل دوم پایان نامه)
 • فصل دوم پایان نامه ارشد و پیشینه تحقیقاتی نظریه های کیفیت زندگی
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق مشارکت در تصمیم گیری(فصل دوم پایان نامه)
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق ابعاد همدلیeinfuhlung (فصل دوم پایان نامه)
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق نظریه های شخصیت و ابعاد تیپ های شخصیتی(فصل 2 پایان نامه)
 • مبانی نظری پایان نامه ارشد و پیشینه تحقیقاتی هوش عاطفی(فصل 2)
 • مبانی نظری کیفیت زندگی(فصل 2)
 • مبانی نظری پایان نامه ارشد و پیشینه تحقیقاتی عملکرد تحصیلی و پیشرفت تحصیلی(فصل 2)
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق رویکردهای انگیزشی (فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش باورهای انگیزشی (فصل2)
 • فصل دوم مبانی نظری هیجان Emovere (فصل دوم پایان نامه)
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق ابزارگری هیجانی(فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق آلکسی تایما (فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق خودکنترلی (فصل 2)
 • چارچوب نظری و پیشینه پژوهش یادگیری خودتنظیمی (خود نظم داده شده) (فصل دوم پایان نامه)
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق عقب ماندگی ذهنی
 • پیشینه تجربی روانشناسی روانشناختی(فصل 2)
 • چارچوب نظری و پژوهش تجربی ابعاد و دیدگاه های دلبستگی(فصل 2)
 • پیشینه تحقیق بیماری قلبی عروق کرونر
 • پیشینه تحقیق ابعاد ویژگی های شخصیتی
 • پیشینه پژوهش سبک های مدیریت
 • پیشینه تحقیق ادراک بینایی و شنوایی
 • پیشینه تحقیق انگیزه کاری کارکنان
 • پیشینه پژوهش سبک های هویتی
 • پیشینه پژوهش سبک زندگی مادران باردار
 • پیشینه پژوهش ابعاد و مولفه های هوش معنوی
 • پیشینه پژوهش رضایت شغلی و سلامت
 • پیشینه پژوهش سبک های هویت فردی و پیشرفت تحصیلی
 • پیشینه پژوهش سلامت عمومی و تعارض کار با خانواده
 • پیشینه پژوهش حافظه و ابعاد حافظه انسان
 • پیشینه پژوهش سبک های عشق ورزی
 • پیشینه پژوهش انگیزه یادگیری بالینی
 • پیشینه پژوهش یادگیری خود تنظیمی
 • پیشینه پژوهش نظریه های انگیزه پیشرفت
 • پیشینه پژوهش خلاقیت
 • پیشینه پژوهش پیشرفت تحصیلی
 • پیشینه پژوهش اختلال ADHD یا بیش فعالی و نقص توجه
 • پیشینه پژوهش ابعاد سرشت و منش در شخصیت
 • پیشینه پژوهش خودپنداره تحصیلی
 • پیشینه پژوهش خانواده و شیوه های فرزندپروری
 • پیشینه پژوهش امیدواری و امید به زندگی
 • پیشینه پژوهش موسیقی درمانی
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق نوآوری سازمانی
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق روانشناسی حافظه
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق توانمندسازی روانشناختی کارکنان
 • مبانی نظری تحقیق فلسفه آموزش و پرورش
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق آموزش فلسفه برای کودکان
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق کیفیت زندگی کاری
 • چارچوب نظری و پیشینه تحقیق یادگیری و ارزشیابی
 • دانلود چارچوب نظری و پیشینه تحقیق درباره هوش هیجانی
 • چارچوب نظری و پیشینه تحقیق مهارت های یادگیرنده الکترونیکی
 • چارچوب نظری و پیشینه تحقیق مهارت یادگیری الکترونیکی
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق واقعیت درمانی گلاسر
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق کیفیت مراقبت پرستاری
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع شکاف دیجیتالی
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدل تعالی سازمانیefqm
 • آموزش تولید فیلتر هوا در منزل بدون سرمایه اولیه
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق تحول در روانشناسی
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق کم توانی ذهنی کودکان
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق مسئولیت پذیری
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق اگزیم بانک امریکا
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق سازگاری و ناسازگاری
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق خود متمایز سازی
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع مهارت های زندگی
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت ریسک
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق بازاریابی
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعارض والد فرزندی
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت ارتباط با مشتری(CRM)
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق فناوری اطلاعات و ارتباطات(ICT)
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق فناوری اطلاعات در سازمان
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق نیازسنجی آموزشی معلمان
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق فراخنای توجه
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق آموزش پیش دبستانی
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت فرهنگ سازمانی
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق شادکامی
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع تاب آوری
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره خود کارآمدی
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق بهره وری در سازمان
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق اهمال کاری تحصیلی در دانش آموزان
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق آموزش و پرورش در ایران
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع خودکارآمدی
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق آموزش ضمن خدمت
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق یادگیری سازمانی
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق امیدواری
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق تاثیر نور در یادگیری
 • مبانی نظری و پیشینه درباره مصورسازی داده ها و اطلاعات
 • <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://doc.lono.ir/%d9%85%d8%a8%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%86%d8%b8%d8%b1%db%8c-%d9%88-%d9%be%db%8c%d8%b4%db%8c%d9%86%d9%87-%d8%aa%d8%ad%d9%82%db%8c%d9%82
 •       مطالب مرتبط

  درباره نویسنده:

  فرستادن دیدگاه

  نوشته‌های تازه

  × بستن تبلیغات