× بستن تبلیغات
آگوست
15
2017

مبانی نظری و پیشینه تحقیق مالکیت و حاکمیت شرکتها (فصل 2 حسابداری)

مبانی نظری و پیشینه تحقیق مالکیت و حاکمیت شرکتها (فصل 2 حسابداری)

مبانی-نظری-و-پیشینه-تحقیق-مالکیت-و-حاکمیت-شرکتها-(فصل-2-حسابداری)

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق مالکیت و حاکمیت شرکتها (فصل دوم) در 32 صفحه در قالب word , قابل ویرایش ، آماده چاپ و پرینت جهت استفاده.

مشخصات محصول:
توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

کاربردهای مطلب:
منبعی برای فصل دوم پایان نامه، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و
پروپوزال، استفاده در مقاله علمی پژوهشی، استفاده در تحقیق و پژوهش ها،
استفاده آموزشی و مطالعه آزاد، آشنایی با اصول روش تحقیق دانشگاهی


قسمتهایی از مبانی نظری و پیشینه پژوهش:

مقدمه
يكي از مكانيسم هاي كنترلي بيروني موثر بر حاكميت شركتي كه به طور جهان شمول داراي اهميت فزاينده اي مي باشد، ظهور پديده تمركز مالكيت مي باشد. تمركز مالكيت در شركت زماني پديد مي آيد كه درصد عمده اي از سهام در اختيار شخص ، گروه يا نهاد خاصي باشد. اين سهامداران داراي توان بالقوه تاثيرگذاري بر فعاليت هاي مديران به طور مستقيم از طريق مالكيت و به طور غيرمستقيم از طريق مبادله سهام خود مي باشد (ماگ و لارگ،1998؛ 21).
جيانگ و كيم ،2000، بيان داشتند كه در شركت هايي كه تمركز مالكيت وجود دارد، اطلاعات داخلي با ارزش، درباره چشم اندازهاي تجاري آتي شركت و همچنين استراتژي هاي تجاري آن، از طريق ارتباط مستقيم بين مديران و شركت هاي مالك عمده سهام به طور انحصاري در اختيار قرار مي گيرد. اين انتقال اطلاعات اغلب از طريق كانال هايي همانند اعضاي مشترك هيات مديره در اختيار شركت هاي سهامدار قرار مي گيرد و از اين طريق اكثر شركت هاي سرمايه گذار به اين اطلاعات دسترسي پيدا مي كنند. در این میان، تنها منبع اطلاعاتی سهامداران جزء ،گزارشهای مالی منتشر شده بوسیله مدیران شرکتهای سهامی می باشد. این در حالی است که ممکن است این گروه از سهامداران به حجم عمده ای از اطلاعات حیاتی در خصوص چشم انداز آتی شرکت، دسترسی نداشته باشند (جيانگ و كيم ،2000؛ 21) .
نياز به حاكميت شركتي از تضاد منافع بالقوه بين افراد حاضر در ساختار شركت ناشي مي شود. اين تضاد منافع از دو منبع اصلي ناشي مي شود. اولا’ افراد مختلف حاضر در ساختار شركت داراي اهداف و ترجيحات متفاوتي هستند. ثانيا’ اطلاعات افراد مزبور از اعمال، دانش و ترجيحات ديگر افراد حاضر كامل نمي باشد.

تئوري ساختار مالكيت  
بايد توجه داشت كه تأثير ساختار مالكيت بر عملكرد و بازده شركت ها موضوعي پيچيده و چند بعدي است. به همين دليل انواع تعارض و تضاد منافع بين اشخاص و گروه ها را مي توان انتظار داشت كه از جمله آنها مي توان به تضاد منافع بين مالكان و مديران، سهامداران و طلبكاران، سهامداران حقيقي و حقوقي، سهامداران دروني و بيروني و غيره اشاره نمود. با وجود اين، يكي از مهم ترين ابعاد تئوري نمايندگي به ناهمگرايي منافع بين  مديران و سهامداران مربوط مي شود  كه  موضوع  اصلي اكثر تحقيقات در اين زمينه را تشكيل مي دهد. به اعتقاد صاحب نظران، سهامداران همواره بايد نظارت مؤثر و دقيقي را بر مديريت اعمال نمايند و همواره تلاش كنند تا از ايجاد مغايرت در اهداف و بروز انحراف در تلاش هاي مديران جلوگيري شود. البته در هر صورت سهامداران با انتخاب مديران و تفويض قدرت تصميم گيري به آنان تحت شرايطي ممكن است در موضع انفعال قرار داشته باشند كه شدت  و ضعف آن بستگي  زيادي به عملكرد، صحت و دقت  تصميمات  سهامداران  ديگر خواهد داشت (پوشنر،1993، 133-121)   .

تعاریف حاکمیت شرکتی
بررسی متون متعدد و معتبر نشان می‌دهد که اولین و قدیمی ترین مفهوم عبارت حاکمیت شرکتی، از واژه لا‌تین Gubernare به معنای هدایت کردن گرفته شده است که معمولا‌ ً در مورد  هدایت  کشتی به کار می‌رود و دلا‌لت بر این دارد که اولین تعریف حاکمیت شرکتی بیشتر بر راهبری تمرکز دارد تا کنترل.
بررسی ادبیات موجود نشان می‌دهدکه هیچ تعریف مورد توافقی در مورد حاکمیت شرکتی وجود ندارد. تفاوتهای چشمگیری در تعریف براساس کشور مورد نظر وجود دارد. حتی در امریکا یا انگلستان  نیز رسیدن به تعریف واحد کار چندان آسانی نیست.  تعریفهای مختلفی ازحاکمیت شرکتی وجود دارد؛ از تعریفهای  محدود و متمرکز بر شرکتها و سهامداران آنها  گرفته تا  تعریفهای  جامع و  دربرگیرنده پاسخگویی شرکتها در قبال گروه کثیری از سهامداران، افراد یا ذینفعان.
تعریفهای موجود از حاکمیت شرکتی در یک طیف وسیع قرار می‌گیرند. دیدگاههای محدود در یک سو و دیدگاههای گسترده در سوی دیگر طیف قرار دارند. در دیدگاههای محدود ، حاکمیت شرکتی  به رابطه شرکت و سهامداران محدود می‌شود. این،  الگویی قدیمی است که در قالب نظریه نمایندگی بیان می‌شود. در آن سوی طیف، حاکمیت شرکتی را می‌توان به صورت  شبکه ای از روابط در نظر گرفت که نه تنها میان شرکت  و مالکان آنها (سهامداران)  بلکه میان شرکت و تعداد  زیادی از ذینفعان از جمله کارکنان، مشتریان، فروشندگان، دارندگان اوراق قرضه و… وجود دارد. چنین دیدگاهی در قالب نظریه ذینفعان دیده می‌شود.
تعریفهای  محدود، متمرکز بر قابلیتهای سیستم قانونی یک کشور برای حفظ حقوق سهامداران اقلیت است (پارکینسون، 1994، 30) ؛ تعاریف محدود اساساً برای مقایسه میان کشوری مناسبند و قوانین هر کشور نقش تعیین کننده‌ای در سیستم حاکمیت شرکتی دارد.

__________________________
  – Institutional shareholders
 – Jiang and Kim. , 2000,p21
  – Ownership Structure Theory
  – Bushner,1993,p121-133
 -Parkenson,1994,p30


پیشینه پژوهش
بهار مقدم و همکاران (1392) رابطه برخي از مكانيزم هاي حاكميت شركتي بر افشاي مسئوليت اجتماعي شركت ها را مورد بررسي قرار دادند. در اين مطالعه با انتخاب 93 شركت پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طي دوره زماني 1385-1389، مشخص شد كه متغيرهاي انتخاب شده مكانيزم هاي حاكميت شركتي به جزء مسئوليت دوگانه مدير عامل در هيأت مديره رابطه مثبت و معناداري با افشاء مسئوليت اجتماعي شركت ها دارند و سطح افشاء در شركت هاي انتخاب شده در سطح پايين است.
رحمان خان و بدرالمتكين  (2012) مطالعه اي تحت عنوان «حاكميت شركتي و افشاي مسئوليت اجتماعي شركت ها، شواهدي مبتني بر اقتصاد نوظهور» در كشور بنگلادش انجام داده اند. در اين پژوهش رابطه برخي از مكانيزم هاي حاكميت شركتي شامل: مالكيت مديريتي، مالكيت عمومي، مالكيت خارجي، نسبت مديران غير موظف در هيأت مديره، دوگانگي مدير عامل و حضور كميته حسابرسي با افشاي مسئوليت اجتماعي شركت ها مورد آزمون قرار گرفت. نتايج نشان داد كه افشاي مسئوليت اجتماعي شركتي با مالكيت مديريتي رابطه ي منفي دارد. و مالكيت عمومي و خارجي و مديران غير موظف در هيأت مديره و حضور كميته حسابرسي اثر مثبت و معناداري با افشاي مسئوليت اجتماعي شركتي دارد. همچنين نتايج نشان داد كه اثر دوگانگي مدير عامل بر افشاي مسئوليت اجتماعي هيچگونه رابطه قابل توجهي ندارد.

______________________________
  Rahman Khan ,A. and Badrul Mottakin. (2012).


جهت داشتن پروپزوال مناسب برای مبانی نظری مالکیت و حاکمیت شرکتها با ما تماس بگیرید.

 پشتیبانی: 09392158693 (لطفا فقط عنوان فایل، نام خریدار و مشکل خود را پیامک بزنید تا سوال و مشکل شما به متخصص مربوطه ارجاع شود).

نحوه دانلود : بلافاصله پس از پرداخت آنلاین قادر به دانلود فایل خواهید بود و همچنین یک نسخه از “لینک دانلود” نیز برای شما ایمیل می شود.

دانلود فایل

سایت مقاله 

نمونه پیشینه تحقیق

نمونه فصل دوم پایان نامه

دانلود نینجاگرام

افزایش فالوور ایرانی اینستاگرام

دانلود پاورپوینت درسی

فروشگاه فایل ایران لابی

تبلیغ رایگان کانال تلگرام

سایت آگهی رایگان

ثبت آگهی رایگان

تبلیغ اینترنتی رایگان

بروزآگهی

لینک منبع و پست :

مبانی نظری و پیشینه تحقیق مالکیت و حاکمیت شرکتها (فصل 2 حسابداری)https://mefile.000webhostapp.com/%d9%85%d8%a8%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%86%d8%b8%d8%b1%db%8c-%d9%88-%d9%be%db%8c%d8%b4%db%8c%d9%86%d9%87-%d8%aa%d8%ad%d9%82%db%8c%d9%82-%d9%85%d8%a7%d9%84%da%a9%db%8c%d8%aa-%d9%88-%d8%ad%d8%a7%da%a9%d9%85/

مبانی نظری و پیشینه تحقیق مالکیت و حاکمیت شرکتها (فصل 2 …
pishine.neginfile.ir/…/مبانی-نظری-و-پیشینه-تحقیق-مالکیت-و-حاکمیت-شرکتها-(فصل-2-حسابداری)/372‎Cachedمبانی نظری و پیشینه تحقیق مالکیت و حاکمیت شرکتها (فصل 2 حسابداری).
تركيب سهامداران شركت هاي مختلف، متفاوت است. بخشي از مالكيت شركت ها در اختيار

مبانی نظری و پیشینه تحقیق عدم تقارن اطلاعاتي و تمركز مالكيت با …
2117swbg.wreyhan.ir/‎Cachedتوضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) …
قسمتهایی از مبانی نظری و پیشینه پژوهش: … به دلیل آن که رویه‌های مشابه حسابداری
امکان فراهم نمودن مفیدترین اطلاعات را در همه موارد … 4-2-2 تركيب مالكيت و حاكميت
شركتي
مبانی نظری و پیشینه تحقیق مالکیت و حاکمیت شرکتها (فصل 2 …
sida.wordpressblog.ir/مبانی-نظری-و-پیشینه-تحقیق-مالکیت-و-حاکم/‎Cached30 جولای 2017 … مبانی نظری و پیشینه تحقیق مالکیت و حاکمیت شرکتها (فصل 2 حسابداری). Author
نوشته شده توسط lono Comments بدون دیدگاه …
مبانی نظری و پیشینه تحقیق: ساختار مالکیت ، ویژگی‌های هیات مدیره و …
www.accpapers.com/…/362-مبانی-نظری-و-پیشینه-تحقیق-ساختار-مالکیت-،‎Cached12 آوريل 2016 … صفحه اصلی · مبانی نظری و پیشینه فصل دوم پایان نامه; مبانی نظری و پیشینه …
مبانی نظری و پیشینه به روز (تا آخر سال 94) ساختار مالکیت ، هیات مدیره … سهام تحت
مالکیت سهامداران نهادی به درصدی از سهام شرکت اشاره می‌کند که در تملک … مدیره با
اکثریت اعضای غیرموظف، کمتر درگیر تقلب های حسابداری هستند.
مبانی نظری و پیشینه فصل دوم پایان نامه – ترجمه تخصصی حسابداری
www.accpapers.com/…/7-مبانی-نظری-و-پیشینه-فصل-دوم-پایان-نامه‎Cachedتهیه و تنظیم فصل دوم پایان نامه حسابداری با مبانی نظری و منابع معتبر و جدید و
پیشینه … مبانی نظری و پیشینه حاکمیت شرکتی، مدیریت سود عملکرد مالی ….
مبانی نظری و پیشینه تحقیق: مالکیت نهادی (سهامدار نهادی) و شرکتهای در حال
ورشکستگی.
ساختارهای پیچیده مالکیت، حاکمیت شرکت، عملکرد شرکت: فرانسه
www.accpapers.com/…/1066-ساختارهای-پیچیده-مالکیت،-حاکمیت-شرکت،-عم‎Cached8 جولای 2016 … بررسی ارتباط بین ساختارهای پیچیده مالکیت، حاکمیت شرکت، با عملکرد
شرکتهای فرانسوی. … 2/5/2015. مقاله: بررسی علت همزمانی شدید قیمت سهام در بازار
سهام چین … مقاله انگلیسی حسابداری و مالی 2016 با عنوان “ساختارهای پیچیده
مالکیت، حاکمیت شرکتی و عمکلرد …. مبانی نظری و پیشینه فصل دوم پایان نامه
تاریخچه حاکمیت شرکتی و تعریف حاکمیت شرکتی
www.accpapers.com/…/1024-تاریخچه-حاکمیت-شرکتی-و-تعریف-حاکمیت-شرکت‎Cached30 ا کتبر 2016 … حساس یگانه (1385) در مقاله حاکمیت شرکتی در ایران با بررسی … ایفای وظایف
هیئت مدیره، ساختار مالکیت شرکت و روابط متقابل میان سهامداران و … رابرت مانگزو
نل مینو، دو صاحب نظری که پژوهش‌های متعدد وگسترده‌ای در مورد تعریف حاکمیت
شرکتی … 2- تجدید سازمان صندوق‌های بازنشستگی و رشد پس‌اندازهای شخصی.
[PDF] ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻧﻬﺎدي در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﻄﺢ ﻧﮕﻬﺪاﺷﺖ وﺟﻪ ﻧﻘﺪ در ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎي ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﺑﻮرس …
ganj.irandoc.ac.ir/articles/download_sparse/561407‎Cachedﺑﺮاي درﯾﺎﻓﺖ درﺟﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ در رﺷﺘﻪ ﺣﺴﺎﺑﺪاري. ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه. 1390 … 7. 1-10. ﺗﻌﺮﯾﻒ و. اژﮔﺎن ﺗﺤﻘﯿﻖ.
7. ﻓﺼﻞ دوم. : ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮي و ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ. 2-1. ﻣﻘﺪﻣﻪ. 10. Page 7. 7. ﺑﺨﺶ اول. : ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮي و ادﺑﯿﺎت
ﺗﺤﻘﯿﻖ. 10. 2-2. ﺗﺌﻮري ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ. 10. 2-3. ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺷﺮﮐﺘﯽ. 11. 2-4. ﺳﻬﺎﻣﺪاران و …
ساختار مالکیت – پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران
ganj.irandoc.ac.ir/dashboard?q=ساختار+مالکیت&topic_1…‎Cached
Similarبر اساس مبانی نظری و پیشینه پژوهش حساسیت مخارج سرمایه گذاری بر جریان های …
رابطه ساختار مالکیت و سیاست سرمایه‌گذاری و تقسیم سود شرکت‌ها … دولتی – وزارت
علوم، تحقیقات، و فناوری – دانشگاه علامه طباطبایی – دانشکده مدیریت و حسابداری . …
یکی از مهمترین سازوکارهای حاکمیت شرکتی) و کیفیت سود شرکتهای پذیرفته شده

پایان نامه بررسي ارتباط بين عدم تقارن اطلاعاتي و تمركز مالكيت با …
pqfile.com/downloads/پایان-نامه-بررسي-ارتباط-بين-عدم-تقارن-ا/‎Cached10 جولای 2017 … در این تحقیق ارتباط بين عدم تقارن اطلاعاتي [4]و تمركز مالكيت [5]با … 2-1
تاریخچه مطالعاتی … دراين بررسي يك شاخص حاكميت شركتي براي هرشركت ونيزكل
بورس كره از صفر … شده است و رابطه معناداري بين مالكيت متمركز و سود حسابداري
وجود ندارد. … فصل دوم: مروری بر ادبيات تحقيق. 1-2 مقدمه. 28. 2-2-مبانی نظری …
مبانی نظری و پیشینه پژوهش حاکمیت شرکتی – فروشگاه مقاله ناب
papernab.rzb.blogka.ir/post465419.html
لینک منبع و پست :مبانی نظری و پیشینه پژوهش حاکمیت شرکتی · http://
cerodownload.cero.ir/product-342104-مباني-نظري-و-پيشينه-پژوهش-حاکميت-
شرکتي.aspx.
پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری: بررسی اثر بازدارندگی …
baharfile.com/پایان-نامه-کارشناسی-ارشد-رشته-حسابدا-142/‎Cached11 فوریه 2016 … بررسی اثر بازدارندگی مکانیزم حاکمیت شرکتی از درماندگی مالی شرکت‌های
پذیرفته … فصل دوم: ادبیات نظری و پیشینه تحقیق. 2-1- ادبیات تحقیق. 10. 2-2-
مالکیت نهادی ومباحث مرتبط با آن. 11 … 2-4- مبانی نظری حاکمیت شرکتی.
دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق ساختار مالکیت
zooya.ir/file.php?…دانلود%20مبانی%20نظری%20و%20پیشینه%20تحقیق%20حسابر…‎Cachedمبانی نظری و پیشینه تحقیق ساختار مالکیت. … توضیحات: فصل دوم پژوهش
کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) … 2-3- اصول حاکمیت
شرکتی. … این موارد به طور كلی، تحت عنوان تئوری نمایندگی در حسابداری مدیریت
بیان می شود.
[PDF] ﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﺷﺮﻛﺘﻲ ارزش
www.ensani.ir/storage/Files/20130826103931-9466-32.pdf‎Cached
Similar26 آگوست 2013 … داﻧﺸﻴﺎرﮔﺮوه ﺣﺴﺎﺑﺪاري، داﻧﺸﻜﺪه ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان … ارزش. ﻫﺎي. ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ. و. ﺑﺮﺧـﻲ. ﻣﺘﻐﻴﺮﻫـﺎي.
ﺣﺎﻛﻤﻴـﺖ. ﺷـﺮﻛﺘﻲ. در. ﺷـﺮﻛﺖ. ﻫـﺎي. ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ. ﺷﺪه. در. ﺑﻮرس. اوراق. ﺑﻬﺎدار. ﺗﻬﺮان. ﭘﺮداﺧﺘﻪ … ﺑﺨﺶ دوم ﺑﻪ
ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻧﻈﺮي و در ﺑﺨﺶ ﺳـﻮم ﺑـﻪ ﺑﻴـﺎن. ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﻲ. ﺷﻮد …. ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﺷﺮﻛﺘﻲ، ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺳـﻬﺎﻣﺪاران
ﻧﻬـﺎدي اﺳـﺖ …. 2-1-. ﺑﻴﻦ درﺻﺪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ. ﮔـﺬاري ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ. ﮔـﺬاران. ﻧﻬﺎدي و ﻓﺮدﮔﺮاﻳﻲ ﺷﺮﻛﺖ.
[PDF] اصل مقاله (1015 K) – مطالعات تجربی حسابداری مالی
qjma.atu.ac.ir/article_134_1f686cd48d8a52a676fa6c610ef52ec2.pdf‎Cachedحاکمیت شرکتی، ساختار مالکیت، ترکیب هیئت مدیره، کارایی مدیریت موجودی کاال.
*. استاد. اری … 2- Bushman & Smith … در ادامه مقاله پیشینه و مبانی نظری پژوهش.
مبانی و پیشینه تحقیق حاكمیت شركتی
inja7.rzb.3tad.xyz/view504259.html
مبانی و پیشینه تحقیق حاكمیت شركتی فصل دوم مقاله کارشناسی ارشد و دکترا (
پیشینه و مبانی نظری پژوهش). لینک منبع و پست :مبانی و پیشینه تحقیق حاكمیت

دانلود پایان نامه ارشد حسابداری : مطالعه تاثیر حاکمیت شرکتی بر حق …
elmyar.net/دانلود-پایان-نامه-ارشد-حسابداری-مطالع/‎Cached10. فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق. 2-1 . مقدمه … …. مبانی نظری و هزینه ها … …..
آزمون نرمال کولموگوروف-اسمیرنوف برای درصد مالکیت نهادی … … البته هنوز معلوم
نیست که حاکمیت شرکتی تاثیری بر حق الزحمه حسابرسی دارد یا نه و اگر دارد چگونه

بررسی رابطه حاکمیت شرکتی و تخطی مالیاتی در شرکتهای پذیرفته …
https://payanname.us/…/1921-بررسی-رابطه-حاکمیت-شرکتی-و-تخطی-مالیاتی-در-شرکتهای-پذیرفته-شده-در-بورس-اوراق